NAVS – Mokslo pažanga, nekenkianti gyvūnams

Prieš daugiau, nei aštuonis dešimtmečius kova prieš vivisekciją nacionaliniu mastu buvo daug intensyvesnė ir efektyvesnė nei šiandien – žmonės rinkosi daug humaniškesnį mokslą, tiriant produktus. NAVS (angl. National Anti-Vivisection Society; Nacionalinė Anti-vivisekcinė Asociacija) buvo įkurta ir veikia kaip pagrindinis šaltinis Tarptautiniam mokslinių tyrimų etikos paramos fondui (angl. IFER - The International Foundation for Ethical Research). IFER mokslo patarėjų tarybą sudaro mokslininkai iš vyriausybinių, pramoninių ir akademinių bendruomenių. Šie mokslininkai kuria ir svarsto įvairius anti-vivisekcinius įteisinimo ir įgyvendinimo metodus, kad tiek produktų bandymuose, tiek švietimo srityje nebūtų naudojami gyvūnai. IFER taip pat teikia apdovanojimus mokslininkams, kuriantiems moksliškai pagrįstas alternatyvas, pakeisiančias gyvūnų naudojimą bandymuose. NAVS yra švietėjiška organizacija, todėl jos pagrindinis tikslas yra šviesti žmones vivisekcijos klausimais, įtikinti žmones, jog vivisekcija yra neigiamas ir visiškai nepagrįstas sprendimas atliekant produktų bandymus. Internete, spaudoje, per radiją ir įvairiose konferencijose skelbiama informacija apie NAVS ir jos veiklą skirta paaiškinti žmonėms, kad humaniškas mokslas yra geresnis mokslas. NAVS puslapyje taip pat pateikiama informacija, kiek ir kokių gyvūnų buvo panaudota bandymams. Pateiktus duomenis galima palyginti su praeitų metų statistika. Pavyzdžiui, 2014 metais JAV tyrimams buvo panaudota 59 358 šunų, 169 528 jūrų kiaulyčių, 121 930 žiurkėnų, 150 344 triušių ir daug kitų gyvūnų, kurių bendra suma yra 834 453 !!! – ir tai tik JAV tyrimams panaudotų gyvų padarėlių skaičius. (Šaltinis: http://www.navs.org/science/number-of-animals-used-in-research ).   Tyrimai, naudojant gyvūnus atrodo taip:   NAVS palaiko įstatymų leidybos ir reguliavimo iniciatyvas visais valdžios lygiais, siekia užtikrinti didesnę apsaugą gyvūnams, ypač tiems, kurie jau buvo išnaudoti mokslo tikslams. Be informacijos skleidimo visuomenei, NAVS taip pat veikia ir kitomis kryptimis:   Finansiškai paremti NAVS veiklą galima čia: https://www.navs.org/donate/sanctuary-fund  
  • NAVS apdovanoja stipendijomis tarptautiniuose ir vietiniuose mokslo renginiuose studentus, kurie siekia daryti pokyčius moksle ir medicinoje nekenkiant gyvūnams,
  NAVS  taip pat teikia žmonėms nemokamą, kassavaitinę prenumeratą apie pokyčius moksle. (Užsiprenumeruoti NAVS naujienas galima čia: https://www.navs.org/sslpage.aspx?pid=370&tab=1 )   NAVS įsikūrusi Čikagoje. Ši organizacija yra puikus pavyzdys gelbstint gyvūnus ir saugant jų gerovę, bei skatinant visuomenę susimąstyti, keisti savo požiūrį į mus supančią aplinką ir keistis patiems. Šaltinis: http://www.navs.org/science/making-a-difference