Kinija ir kosmetikos bandymai su gyvūnais: kokia situacija yra iš tiesų?

Be Cruelty-Free: kosmetikos bandymų su gyvūnais stabdymas Be Cruelty-Free yra dinamiška tarptautinė kampanija, inicijuota Humane Society International (HSI). Ši kampanija yra pagrindinė jėga, skatinanti teisinius pokyčius 12-oje didžiausių kosmetikos rinkų: Australijoje, Brazilijoje, Kanadoje, Kinijoje, Europoje, Indijoje, Japonijoje, Korėjoje, Naujojoje Zelandijoje, Rusijoje ir JAV, kuriose veikia HSI dukterinė organizacija HSUS. Dirbdama su tarptautinėmis partnerių grupėmis, etišką elgesį su gyvūnais remiančiomis kosmetikos įmonėmis, vartotojais, rinkos prižiūrėtojais ir mokslininkais, Be Cruelty-Free siekia skatinti etiškas inovacijas visame pasaulyje, taip kurdami pasaulį, kuriame gyvūnai neturi kentėti kosmetikos gamybos. Kinija ir bandymai su gyvūnais kosmetikos srityje Kosmetikos bandymai su gyvūnais yra draudžiami Europos Sąjungoje, Norvegijoje, Izraelyje ir Indijoje. Dėl Be Cruelty-Free veiklos Australijoje, Brazilijoje, Naujojoje Zelandijoje, Taivane ir JAV yra siūlomos teisinės pataisos dėl bandymų su gyvūnais ir/arba tokios kosmetikos pardavimų draudimai. Tačiau Kinijoje įstatymai reikalauja, kad kiekvienos naujos kosmetikos priemonės mėginiai būtų pateikiami valdžios institucijoms, kad šie galėtų būti išbandyti – dažniausiai su gyvūnais. Valdžia taip pat atlieka bandymus ir su rinkoje jau parduodama kosmetika. Kokie pokyčiai jau įvyko? Dėl Be Cruelty-Free veiklos, 2013 m. lapkričio 6 d. Kinijos FDA (Maisto ir vaistų administracija) paskelbė ketinanti modernizuoti kosmetikos gaminimo ir testavimo srities reguliavimą. Modernizacija turėjo lemti palaipsniui mažinamus privalomus bandymus su gyvūnais naujiems Kinijoje pagamintiems kosmetikos produktams. Šis pokytis įsigaliojo nuo 2014 m. birželio 30 d. Ar tai reiškia, kad Kinija uždraudė bandymus su gyvūnais? Ne, ir tai tebėra pats svarbiausias Be Cruelty-Free tikslas. Tačiau tai pirmas kartas per 20 metų, kuomet Kinija atnaujino kosmetikos bandymų taisykles, tad tai neabejotinai reikšmingas pokytis. Tuomet ką tai reiškia? Nuo 2014 m. birželio 30 d. kompanijos, gaminančios kasdienę, „nespecializuotą“ kosmetiką Kinijoje, nebeprivalo pačios atlikti bandymų su gyvūnais ir/ar siųsti mėginių į spec. valstybines institucijas, kad šios išbandytų šiuos mėginius. Vietoje to, įmonės turi galimybę pateikti produktų rizikos įvertinimą, atliekamą naudojant informaciją apie sudėtines dalis ir, esant reikalui, pasinaudojant duomenimis iš patikrintų ir visuotinai pripažintų etiškų bandymų metodų. Ar šis reikalavimų pakeitimas taikomas visai kosmetikai? Ne. Ši išlyga netaikoma kosmetikai, pagamintai ne Kinijoje, bet parduodamai Kinijos ribose. Taip pat „specializuotai“ kosmetikai, pavyzdžiui, plaukų dažams, antiperspirantams, kremams nuo saulės ar odos balinimo produktams. Ar tai reiškia, kad etišką elgesį su gyvūnais propaguojančios kompanijos gali prekiauti Kinijoje? Ne. Visų pirma, šie pokyčiai liečia tik tas kompanijas, kurios gamina kosmetiką Kinijos rinkai pačioje Kinijoje. Daugumai etišką elgesį su gyvūnais praktikuojančių kompanijų gamyba Kinijoje nėra prieinama. Kadangi įstatymų pataisa negalioja importuotai iš trečių šalių kosmetikai, etiškos kompanijos iš užsienio, norėdamos prekiauti Kinijos rinkoje, vis vien turėtų paklusti įstatymams ir planuojami parduoti produktai turėtų būti išbandomi su gyvūnais. Galima išimtis būtų tokiu atveju, jeigu užsienio kompanija importuotų visus reikiamus ingredientus į Kiniją ir galutinius produktus pagamintų pačioje Kinijoje. Tokiu atveju šie produktai atitiktų vietinių produktų apibrėžimą. Tačiau tokia gamyba nėra prieinama daugumai kompanijų. Taip pat pačių ingredientų bandymo su gyvūnais būtų išvengta tik tokiu atveju, jeigu šie ingredientai būtų įrašyti į oficialų vyriausybės Egzistuojančių kosmetikos ingredientų sąrašą (angl.: Inventory of Existing Cosmetics Ingredients in China (IECIC)). Antra, nepaisant pokyčių, Kinijos vyriausybė vis dar vykdo rinkoje esančių kosmetikos produktų atsitiktinius bandymus su gyvūnais. Tokiu atveju kosmetikos produktai parduotuvėse yra atsitiktinai pasirenkami „patvirtinanmiesiems“ bandymams su gyvūnais. Taigi, net jeigu kosmetikos kompanija išvengtų priešpardaviminių bandymų su gyvūnais, ji negali garantuoti, jog gaminami produktai nebus išbandyti su gyvūnais po to, kai šie produktai pasieks parduotuvių lentynas. Ši rizika išlieka labai didelė. Human Society International teigia, jog kol tokie bandymai vyksta, jokia Kinijoje veikianti kompanija negali teigti, kad jos kosmetika nėra bandyta su gyvūnais. O kaip yra su pardavimais internetu? Priešpardaviminių ir popardaviminių bandymų reikalavimai negalioja kosmetikai, kurią vartotojai užsisako internetu, net jeigu interneto puslapių kilmė yra už Kinijos ribų ir jeigu produktai yra siunčiami tiesiai vartotojui Kinijoje. Taigi, etišką elgesį su gyvūnais skatinančios kompanijos gali pardavinėti produktus, kurie nebuvo bandomi su gyvūnais, Kinijoje esantiems vartotojams internetu. Kokia situacija su kosmetika, pardavinėjama Kinijos oro uostuose? Nors Kinijos įstatymai nenumato išlygų kosmetikai, pardavinėjamai be mokesčių oro uostuose, praktikoje priešpardaviminių bandymų galima išvengti. Tačiau nėra jokių išlygų rinkoje jau pardavinėjamų produktų bandymams. Taigi, be mokesčių parduodama kosmetika oro uostose vis tiek gali būti atsitiktinai pasirinkta bandymams su gyvūnais. Apibendrinus tai reiškia, kad kosmetikos kompanijos, pardavinėjančios savo produktus Kinijos oro uostose, negali garantuoti, kad jų produkcija nebuvo išbandyta su gyvūnais. Ar užsienio kapitalo kosmetikos kompanijos, kurios gamina ir parduoda produktus Kinijoje, po reikalavimų sušvelninimo gali vadinti save etiško elgesio su gyvūnais kompanijomis? Ne. Pirma, kad išvengtų priešpardaviminių bandymų, kompanija turėtų: 1) gaminti tik „nespecializuotą“ kosmetiką, 2) naudoti tik tuos ingredientus, kurie jau yra įtraukti į Egzsituojančių kosmetikos ingredientų sąrašą, ir 3) turėti galimybę išsamiai įvertinti produkto riziką, naudodamasi tik jau turima informacija apie ingredientus. Etiškos kompanijos naudoja tūkstančius įvairiausių saugių kosmetikos ingredientų, kurie padeda pagaminti kosmetiką be bandymų su gyvūnais. Tačiau ne visi šie ingredientai yra įtraukti į minėtą sąrašą. Tai reiškia, kad nepaisant to, jog ingredientai ilgą laiką buvo naudojami kitose pasaulio šalyse be didesnių problemų, jų naudojimas gali būti uždraustas Kinijoje tol, kol jie nėra plačiai ištirti šioje šalyje ir įtraukti į jau minėtą sąrašą. Tam gali reikėti daugybės bandymų su gyvūnais, ir tik tuomet Kinijos saugumo reikalavimai galbūt būtų išpildyti. Šis reikalavimas ypatingai aktualus kosmetikos rinkoje pirmaujančius prekės ženklus, kurie dažnai naudoja ar kuria naujus ingredientus, kad įgautų konkurencinį pranašumą. Be abejo, apie naujų ingredientų saugumą nėra jokių egzistuojančių duomenų. Kadangi būdų, nenaudojant gyvūnų, įvertinti visus įmanomus toksiškumo lygius, kurie gali lemti įvairias ilgalaikes žmogaus sveikatos problemas, dar nėra (arba ne visi gyvūnų nenaudojantys bandymai yra pripažinti Kinijoje) – bent tam tikras bandymų su gyvūnais skaičius vis vien privalėtų būti atliekamas, kad šie ingredientai būtų laikomi saugiais Kinijoje. Apibendrinant: kokie bandymai su gyvūnais privalomi Kinijoje? Visi naujai importuoti „nespecializuoti“ kosmetikos gaminiai, pavyzdžiui, šampūnai ir lūpdažiai, privalo būti išbandyti su gyvūnais Kinijos laboratorijose prieš jiems patenkant į rinką. Tokie bandymai apima:
  • akių dirginimą,
  • stiprų odos dirginimą,
  • pakartotiną odos dirginimą.
Tiek užsienyje, tiek Kinijoje pagaminta „specializuota“ kosmetika gali būti tikrinama šiais bandymais:
  • akių dirginimu,
  • stipriu odos dirginimu,
  • pakartotinu odos dirginimu,
  • odos jautrinimu,
  • odos fototoksiškumo bandymu (gali būti atliekama tiek mėginėlyje, tiek ir su gyvais organizmais).
Pagal Kinijos įstatymus, Kinijoje pagaminta ir eksportui skirta „nespecializuota“ kosmetika neprivalo būti bandoma su gyvūnais. Jeigu nebuvo atsisakyta kosmetikos bandymų su gyvūnais, kuo svarbios šios pataisos? Tai labai svarbus žingsnis, kadangi jis parodo, jog Kinijos vyriausybė yra linkusi judėti teisinga linkme – bandymų su gyvūnais atsisakymo link. Pokyčiai Kinijoje bus neišvengiamai lėtesni, negu kitur. Tačiau ši pataisa yra pirmoji kosmetikos rinkos reikalavimų pataisa, kurią Kinija priėmė per pastaruosius 20 metų. Žvelgiant į tai iš tarptautinės perspektyvos, kuri juda link bandymų su gyvūnais atsisakymo, svarbu pastebėti, kad tai pirmas žingsnis ilgos kelionės link žiaurumų Kinijos kosmetikos pramonėje atsisakymo. Kokie tolesni Be Cruelty-Free planai Kinijoje? Ilgalaikis Be Cruelty-Free tikslas lieka toks pat: visiškai užbaigti bandymus su gyvūnais Kinijoje. Artimiausias apčiuopiamas kampanijos tikslas yra dabartines Kinijos pataisas pritaikyti ir importuojamoms „nespecializuotoms“ kosmetikos prekėms. Taip visoms kompanijoms būtų suteiktos lygios galimybės. Pataisos, suvienodinančios „kasdienės“ ir „specializuotos“ kosmetikos apibrėžimus įvairiose rinkose, taip pat padės sumažinti beprasmius bandymus su gyvūnais ir nemoksliškus barjerus prekybai, siekiant įeiti į rinką. HSI ir toliau bendradarbiaus su Kinijos valdžia, kartu stengdamiesi pagerinti naujausių, gyvūnų nereikalaujančių kosmetikos bandymų prieinamumą ir apmokymus šios srities specialistams. Kinijos Maisto ir vaistų asociacija informavo HSI, kad per artimiausius metus planuojama svarstyti, ar nevertėtų pataisų išplėsti. HSI taip pat planuoja kovoti už kosmetikos bandymų su gyvūnais panaikinimą rinkoje jau parduodamoms prekėms. Kaip jau minėta, galutinis HSI tikslas yra priversti įstatymų leidėjus visiškai uždrausti kosmetikos bandymus su gyvūnais Kinijoje, kas jau buvo pasiekta Europos Sąjungoje, Norvegijoje, Izraelyje ir Indijoje. Humane Society International ir jos partneriai drauge sudaro vieną didžiausių pasaulyje gyvūnų gerovės organizacijų. Jau daugiau kaip 20 metų HSI naudoja mokslą, švietimą ir praktines programas rūpindamasi gyvūnų gerove.   Šaltinis: http://www.hsi.org/assets/pdfs/bcf_china_faqs.pdf   Informacijos papildymas: Kinija sutiko pripažinti 3T3 Phototoxicity (In Vitro) testo rezultatus, tikrinant importuojamą „neypatingą/kasdienę“ kosmetiką. Šio tipo kosmetikos testavimui nebebus taikomas griežtas reikalavimas išbandyti produktus su gyvūnais, prieš produktams patenkant į rinką. Nepaisant minėtos naujienos, tai negarantuoja, kad šis testas turės būti privalomai taikomas importuojamos kosmetikos testavimui, o taip pat, kad bandymai su gyvūnais šiems produktams nebus atliekami vėliau.   Šaltiniai: http://iivs.org/2016/11/02/acceptance-of-first-non-animal-method-by-china-fda-anticipated/  http://www.peta.org/blog/beginning-end-chinas-cosmetics-tests-animals/