Garsūs kosmetikos prekių ženklai kratosi atsakomybės dėl bandymų sų gyvūnais

Po antradienį įvykusios žymių žmonių portretų parodos “Grožio Kaina” prieš bandymus su gyvūnais kosmetikos pramonėje, kilo klausimų ir diskusijų banga. VšĮ “Gyvūnų gerovės iniciatyvos” projektas www.atsakingakosmetika.lt, siekiantis šviesti visuomenę apie bandymus su gyvūnais, alternatyvius bandymų metodus bei kviečiantis pasitikrinti prekių ženklus duomenų bazėje, pateikia daugiau informacijos apie tai, pagal kokius kriterijus prekių ženklai priskiriami į draugišką arba nedraugišką gyvūnams kategoriją. Draugiška gyvūnams kosmetika - tai prekių ženklai, kurių parduodamai kosmetikai nebuvo atlikti bandymai su gyvūnais ir jų produkcija nėra pardavinėjama šalyse, kurios reikalauja tokių bandymų, pvz. Kinijoje. Grožio industrijoje didėja tendencija trauktis iš tokių rinkų ir taip prisidėti kuriant gyvūnų gerovę. Nedraugiška gyvūnams kosmetika - tai prekių ženklai, kurių parduodamai kosmetikai buvo atlikti bandymai su gyvūnais, nesvarbu, kokiose šalyse ir dėl kokių reikalavimų tai daryta. Nors nuo 2013 m. visoje ES teritorijoje galutinai uždrausta atlikti kosmetikos bandymus su gyvūnais ir prekiauti kosmetikos priemonėmis, kurių sudėtinės dalys buvo išbandytos su gyvūnais, vis tik norint patekti į kitas rinkas tokie bandymai yra atliekami, o kai kur net privaloma tvarka, pvz. Kinijoje. Kai kurios įmonės skelbiasi esančios draugiškos gyvūnams ir bandymų neatliekančios, kartais net neminint, o kartais priduriant "išskyrus tuos atvejus, kai to reikalauja įstatymai". Kai kurios jų teigia netgi prisidedančios prie bandymų su gyvūnais užbaigimo, tačiau realiai jos ne tik sutinka su bandymų reikalavimu, bet ir aktyviai remia tai, pardavinėdami savo kosmetikos gaminius nedraugiškose gyvūnams rinkose. “Jokiais įstatymais gamintojai nėra verčiami pardavinėti prekes rinkose, reikalaujančiose atlikti bandymus su gyvūnais, ir moralės principai bei gyvūnų gerovė turi būti aukščiau už pelno siekimą - tokia yra mūsų organizacijos politika ir jos nežadame keisti. Nemažai žinomų Lietuvoje prekių ženklų teigia ar net yra pasirašę viešoje įmonės politikoje, kad neatlieka bandymų su gyvūnais, tačiau faktiškai dėl galimybės prekiauti Kinijoje patys atlieka arba sumoka už bandymų su gyvūnais atlikimą jų kosmetikos priemonėms - argi ne įžūlu šitaip klaidinti žmones ir vadinti save draugiškais gyvūnams? Mes net padarėme eksperimentą - parašėme į kelias tokias įmones ir paklausėme jų - kai kuriuos atsakymus net koktu skaityti, pvz. “mes niekada nebandėme ir nebandysime su gyvūnais”, o kai paklausi, kaip tuomet pateko į Kinijos rinką, sako “na juk tai kita šalis”. Bet juk mes neklausėme, kur bando, mes klausėme, ar apskritai bando, ar ne - jokių išlygų čia negali būti, juk kalbame apie gyvūnų kančias ir mirtis, kurių nebūtų, jei ne šių įmonių pelno troškimas. Apskritai tai žmonės, nepalaikantys bandymų su gyvūnais, turėtų pasipiktinti, jog apgaulės būdu yra verčiami remti tai, ko savu noru niekada nedarytų”. - teigia VšĮ “Gyvūnų gerovės iniciatyvos” atstovai. Yra nemažai prekių ženklų, kurie atsisakė arba nepradėjo prekiauti Kinijoje tik dėl to, kad yra prieš gyvūnų išnaudojimą ir tai turėtų būti sektinas pavyzdys to nepadariusioms įmonėms. www.atsakingakosmetika.lt informacija yra ruošiama remiantis Cruelty Free International, Humane Society International, National Anti-Vivisection Society, Peta ir kitų organizacijų naujienomis. VšĮ “Gyvūnų gerovės iniciatyvos” savo vykdomais projektais siekia skatinti visuomenę rinktis atsakingai.