CFI privertė ECMA gerbti ir laikytis REACH principo

Cruelty Free International (CFI) praneša, jog pavyko apriboti įmonių galimybes vykdyti žiaurius cheminius bandymus su gyvūnais Europos Sąjungoje (ES).   CFI ir Europinė koalicija, siekianti uždrausti bandymus su gyvūnais (http://www.eceae.org/), sėkmingai privertė Europos cheminių medžiagų agentūrą (ECMA) nutraukti gyvūnus naudojančius bandymus, kurie apima įvairių cheminių medžiagų testavimą, ir juos leisti tik tuomet, kai neegzistuoja jokia kita alternatyva.   Pagrindinis ES cheminių medžiagų kontrolės principas, žinomas kaip REACH, nurodo, kad bandymai su gyvūnais turėtų būti vykdomi tik tuo atveju, kai visos kitos testavimo galimybės jau yra išbandytos.   Nepaisant to, ECMA apeidavo REACH principą, atmesdama tik tuos bandymų projektus, kurie ketino gauti jau egzistuojančius duomenis, ar buvo nereikalingi.   CFI apskundė šią šokiruojančią įstatymų interpretaciją Europos ombudsmenui[1].   Ombudsmenas patenkino skundą: ECMA privalo griežtai atmesti bandymų projektus, kuriuose planuojama naudoti gyvūnus, jeigu yra nors viena alternatyva tokiam tyrimo duomenų gavimo būdui, arba kai įmonė pateikė nepakankamą pagrindimą atlikti tyrimus, naudojant gyvūnus.   Šis sprendimas turėtų gerokai sumažinti bandymų su gyvūnais skaičių.   Daugiau apie gyvybes saugančius mokslinius darbus galite pasiskaityti čia: https://www.crueltyfreeinternational.org/why-we-do-it   Paremti CFI kampanijas galima čia: https://www.secureweb-services.com/cfi_donate/default.aspx     Šaltinis: https://www.crueltyfreeinternational.org/what-we-do/breaking-news/we-force-european-chemicals-agency-honour-reach-animal-testing-commitment   [1] Nepriklausoma institucija, tirianti skundus dėl netinkamo ES įstaigų ir agentūrų administravimo, nesąžiningo elgesio, diskriminacijos, nustatytos tvarkos nesilaikymo. Šaltinis: http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/ombudsman/index_lt.htm