11 faktų apie bandymus su gyvūnais

 1. JAV kiekvienais metais daugiau nei 100 milijonų gyvūnų yra deginami, luošinami ir nuodijami.
 1. 92% eksperimentinių vaistų, kurie bandymų metu padeda gyvūnams, yra neveiksmingi žmonių atžvilgiu: šie vaistai pripažįstami pernelyg pavojingais arba paprasčiausiai neveikia.
 1. Laboratorijose naudojamos žiurkės, pelės, paukščiai, driežai ir varliagyviai negauna minimalios apsaugos, kurią suteikia gyvūnų gerovės įstatymas (angl. Animal Welfare Act).
 1. Iki 90% JAV naudojamų gyvūnų neįskaičiuojami į oficialią bandymų su gyvūnais statistiką.
 1. Europa (didžiausia kosmetikos rinka), Izraelis ir Indija jau uždraudė kosmetikos bandymus su gyvūnais, o taip pat ir naujai su gyvūnais bandytos kosmetikos importavimą ar pardavimą savo rinkose.
 1. Gyvūnai, kurie yra saugomi gyvūnų gerovės įstatymo, vis dar gali būti kankinami ir išnaudojami. Be to, įstatymas kol kas griežtai nereikalauja pakeisti bandymų su gyvūnais atitinkama alternatyva, net jei tokios egzistuoja.
 1. Pasak organizacijos Humane Society International, vieno pesticido registracija reikalauja daugiau, nei 50 eksperimentų bei iki 12 000 gyvūnų gyvybių.
 1. Pelės, žiurkės, triušiai ir jūrų kiaulytės bandymuose dažnai turi iškęsti odos bei akių dirglumo bandymus, kuriuose chemikalai lašinami į akis arba įtrinami į odą, nuo kurios pašalintas kailis. Tai daroma be jokių nuskausminamųjų.
 1. Bandymuose su potencialiais kancerogenais, gyvūnams dvejus metus kasdien duodami/sumaitinami preparatai, turintys savo sudėtyje tiriamąją medžiagą. Kituose bandymuose nėščios gyvūnų patelės yra nugalabijamos, o jų nešioti vaisiai yra tiriami, siekiant išsiaiškinti, kokį poveikį sukėlė potencialūs kancerogenai.
 1. Praktinė įvairių išbandytų chemikalų reikšmė gali būti pavadinta įvairiai: „pagerintas“ skalbiklis, nauji akių šešėliai, „dar veiksmingesni“ vaistai (kurie pakeis kitą pelningą vaistą, kurio patentas pasibaigė ir jau nebegali atnešti milijoninio ar dar didesnio pelno patento turėtojui).
 2. Efektyvios alternatyvos bandymams su gyvūnais turi atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:
 • pakeisti bandymо procedūrą taip, kad būtų sumažintas arba panaikintas galimas skausmas naudojamiems gyvūnams;
 • sumažinti naudojamų gyvūnų skaičių;
 • pakeisti bandymus, kuriuose naudojami gyvūnai, kita procedūra, kurioje šie nenaudojami.
  Šaltinis: https://www.dosomething.org/facts/11-facts-about-animal-testing   Galite išreikšti savo poziciją papasakodami savo draugams, naudojantiems „nedraugišką“ gyvūnams kosmetiką, kokia yra reali jų kosmetikos kaina, o taip pat parodydami realius vaizdus iš testavimų su gyvūnais. Pvz.: (aktoriai parodo, ką jaučia gyvūnai testavimų metu ir kaip su „bandymų objektais“ yra elgiamasi).